آئودی رسما با ساوبر برای فصل 2026 فرمول 1 همکاری می کند

سایت خواهر ما Motorsport.com معتقد است که این تیم به جای نام “آلفا رومئو ریسینگ” که از سال 2019 استفاده می شود، برای فصل های 2024 و 2025 “ساوبر” نامیده می شود. در فصل های موقت بعدی، تیم F1 به استفاده از موتورهای عرضه شده ادامه خواهد داد. توسط فراری قبل از روی آوردن به آئودی در سال 2026.منبع

28 عکس ها

طبق توافقی که امروز اعلام شد، آئودی موتورهای ساوبر را از فصل 2026 به بعد عرضه خواهد کرد. به عنوان یک تجدید، مجموعه جدیدی از مقررات در آن سال اجرایی خواهد شد که یکی از مهم ترین آنها تغییر به سوخت کاملا مصنوعی برای موتور احتراقی است. اولین آزمایشات با موتور کاملاً جدید قرار است در سال 2025 انجام شود.