آئودی RS Q6 E-Tron از نزدیک نزدیک نوربرگ رینگ

11 عکس ها

عکس جاسوسی آئودی RS Q6 E-Tron نمای جلو این دقیقاً همان چیزی است که ما اینجا داریم. این وسیله نقلیه آزمایشی همچنان همان روکش بدنه را که در عکس‌های جاسوسی قبلی دیده می‌شد، می‌پوشد، که به‌طور تصادفی به جای بیرون، روی «رینگ» قفل شده بود. در یک نگاه، ممکن است فکر کنید که این یک Q6 E-Tron استاندارد است زیرا بر روی مجموعه ای از چرخ های نقره ای روشن سوار می شود. مشاهده‌های قبلی نمونه‌های اولیه‌ای را با چرخ‌های مشکی مشاهده می‌کردند، اما ترمزهای بزرگ با کالیپرهای قرمز نشان‌دهنده این است که این چیزی بیشتر است. ردپای تایرها نیز به قدرت بیشتر اشاره دارد و مدل RS دارای نمای جلویی تهاجمی تر با دریچه های گوشه برجسته خواهد بود. این دریچه ها به وضوح در عکس های زیر قابل مشاهده هستند.