آکورا تکرار می کند که NSX احتمالاً به عنوان یک ابرخودروی الکتریکی بازخواهد گشت

24 عکس ها

یادداشت های رانندگی آکورا NSX نوع S 2022

هنگامی که از جان ایکدا در مورد چشم انداز یک خودروی اسپرت پرچمدار جدید پرسیده شد، گفت: “من روی آن شرط می بندم” و اضافه کرد که “این خودرو الکتریکی خواهد بود.” معاون آکورا ادامه داد که ماشین عملکرد بدون موتور احتراقی “فقط در مورد خطوط مستقیم نخواهد بود.” او همچنین تصدیق کرد که تصمیم گیری در مورد بازگشت NSX به عهده او نیست و نشان می دهد که احتمالاً مسئولیت آن بر عهده رئیس و مدیرعامل هوندا، توشیهیرو میبه خواهد بود.