ادامه روند نزولی بورس!


روز یکشنبه و در جریان دادوستدهای بازار سهام، شاخص‌کل بورس با افت ۳.۴۹۴واحدی در محدوده دومیلیون و ۱۶۰هزار واحد قرار گرفت.