اروپایی های وارداتی افزایش می یابند

اما حالا در فهرست خودروهای جانبازی مرسدس‌بنز سی کلاس، ب‌ام‌و سری ٣، ب‌ام‌و سری ٢، ایکس یک تک‌دیفرانسیل و مینی کوپر برقی نیز به‌چشم می‌خورد. درعین حال یک مدل کراس‌اوور آئودی، البته ساخت چین و تمام‌برقی نیز به‌فهرست خودروهای وارداتی عادی (غیر جانبازی) اضافه خواهد شد .