بدنه تولیدی به ظاهر طولانی‌تر فراری SF90 Spied مخفی شده است

12 عکس ها

به نظر می رسد که SF90 تغییرات قابل توجهی را تجربه خواهد کرد زیرا تصاویر جاسوسی مجاور این تصور را به ما می دهند که خودروی آزمایشی بدنه بلندتری دارد. به نظر می رسد فراری از دستور العمل دم دراز استفاده شده توسط مک لارن و پاگانی پیروی می کند، مگر اینکه این لباس مبدل ما را فریب دهد. تغییرات قابل توجهی در قسمت جلو برنامه ریزی شده است، جایی که جنس پارچه یک دماغه بازطراحی شده را پنهان می کند، جایی که احتمالاً تغییرات هوا و خنک کننده وجود دارد.