بهترین عکس های جاسوسی برای هفته اول آگوست

13 عکس ها

14 عکس ها

در اینجا GLC کوپه جدید در تریم معمولی و در ظاهر اسپرت AMG آمده است. به دنبال آنها باشید تا اواخر امسال برای اولین بار عرضه شوند.

عکس های جاسوسی جدید آئودی Q6 E-Tron Sportback

شورلت در حال توسعه کوروت E-Ray با موتور هیبریدی است و در اینجا نگاهی به داخل آن می اندازیم. این یکی هنوز به وضوح در مرحله نسبتاً اولیه کار است، با قضاوت بر اساس تمام سیم های در معرض دید.