بهترین عکس های جاسوسی برای هفته 17 اکتبر

فولکس واگن تلاش می‌کند تا نسل بعدی پاسات را شبیه مدل فعلی بسازد. این شامل استفاده از برچسب هایی است که با شکل چراغ ها و مشبک مطابقت دارند. یک گالری از عکس ها ماشین را در جاده نشان می دهد. گروه دیگر از تصاویر، واگن را در نوربرگ رینگ می گیرد.