بهترین فیلم های جاسوسی برای هفته 29 اوت

پورشه در این مرحله به سختی به خود زحمت می دهد کاین تازه را پنهان کند. در این مورد، یک برگردان در اطراف چراغ های جلو و یک پوشش جزئی روی چراغ های عقب وجود دارد. در غیر این صورت، این چیزی است که از مدل به روز شده انتظار می رود.

14 عکس ها

16 عکس هامنبع عکس جاسوسی لیفت صورت Polestar 2 Front View عکس های جاسوسی جدید پورشه 911 GT3 فیس لیفت عکس جاسوسی BMW 5 Series 2024 Front View

این هفته چند عکس جاسوسی دیگر از ب ام و سری 1 به روز شده دریافت کردیم. طرح اگزوز چهارگانه نشان می دهد که این یکی از مدل های اسپرت تر است. مشخص نیست که آیا نام مدل ممکن است به M140i تغییر کند یا خیر.