به داخل BMW i3s EV در حال انجام دورهای داغ بی صدا در نوربرگ رینگ

استغیز از یوتیوب به ما نشان می دهد که چگونه این کار در داخل BMW i3s او در حین انجام کار انجام می شود چندگانه دورهای داغ در نوربرگ رینگ. بله، چندتایی، همانطور که راننده گفته بود که تنها با یک بار شارژ کامل توانسته سه دور را طی کند.