جدول قیمت های کارخانه و بازار خودروهای داخلی، چینی و خارجی – ۲۳ اسفند ۱۴۰۲

نام خودرو قیمت کارخانه (میلیون‌تومان) قیمت روز بازار (میلیون‌تومان) تغییر قیمت (میلیون‌تومان) افزایش / کاهش تیبا صندوقدار ۰ ۳۹۵ ۷ + تیبا ۲ ۰ ۴۰۲ ۷ + ساینا S (۱۴۰۲) ۳۲۶ ۴۱۶ ۰ ساینا S (۸۵ گانه) (۱۴۰۲) ۳۳۱ ۴۲۴ ۱ – ساینا S دوگانه (۱۴۰۲) ۲۸۳ ۴۳۷ ۱ – ساینا S اتومات (۱۴۰۲) ۳۳۱ ۴۷۷ ۰ کوییک GX (۱۴۰۲) ۲۵۷ ۴۱۰ ۱ – کوییک GX (۸۵ گانه) (۱۴۰۲) ۳۶۳ ۴۱۵ ۱ – کوییک GXR (سفید-مشکی) (۱۴۰۲) ۳۷۵ ۴۲۴ ۰ کوییک S (۸۵ گانه) (۱۴۰۲) ۲۹۳ ۴۱۶ ۰ کوییک SR (سفید-مشکی) (۱۴۰۲) ۳۷۰ ۴۱۸ ۰ کوییک پلاس اتومات (۱۴۰۲) ۳۳۸ ۵۰۸ ۲ – کوییک اتومات (سفید-مشکی) (۱۴۰۲) ۳۳۷ ۵۱۴ ۲ – اطلس (۱۴۰۲) ۴۰۷ ۵۳۰ ۱۵ – شاهین (بدون سانروف) (۱۴۰۲) ۴۳۰ ۶۶۳ ۵ – شاهین (سانروف و ESP) (۱۴۰۲) ۴۳۵ ۷۲۰ ۰ شاهین اتومات (۱۴۰۲) ۶۴۲ ۸۳۷ ۰ پادرا پلاس (۱۴۰۲) ۶۰۰ ۶۶۳ ۵ + پیکاپ زاگرس (۱۴۰۲) یک‌میلیارد و ۱۹۵ یک‌میلیارد و ۳۳۰ ۰ پارس سال (۱۴۰۲) ۲۹۴ ۶۴۸ ۱ – پارس سال سفارشی (۱۴۰۲) ۳۱۰ ۶۷۰ ۵ – پارس سال سفارشی ELX (۱۴۰۲) ۳۳۴ ۷۰۸ ۴ – پژو پارس TU۵ (۱۴۰۲) ۲۷۵ ۸۰۸ ۳ – پژو ۲۰۶ تیپ ۲ ۰ ۵۹۳ ۲ – پژو ۲۰۶ پانوراما (۱۴۰۲) ۲۵۹ ۶۵۳ ۲ – پژو ۲۰۷ موتور TU۳ (۱۴۰۲) ۳۲۴ ۶۵۵ ۲ – پژو ۲۰۷ تیپ ۵ (۱۴۰۲) ۳۴۹ ۶۷۲ ۳ – پژو ۲۰۷ دنده‌ای هیدرولیک (۱۴۰۲) ۳۳۵ ۷۲۷ ۸ – پژو ۲۰۷ دنده‌ای فول (۱۴۰۲) ۳۱۸ ۷۷۰ ۶ – پژو ۲۰۷ اتومات (۱۴۰۲) ۴۲۰ ۹۱۷ ۴ – پژو ۲۰۷ پانوراما ارتقا یافته (۱۴۰۲) ۴۸۰ ۷۷۶ ۳ – پژو ۲۰۷ پانوراما اتومات ارتقا یافته (۱۴۰۲) ۵۸۵ ۹۷۰ ۳ – پژو ۲۰۷ سقف قرمز MC (۱۴۰۲) ۴۱۹ ۸۹۰ ۰ سورن پلاس با موتور XU۷P (۱۴۰۲) ۰ ۶۲۸ ۳ – سورن پلاس با مانینتور بدون رینگ (۱۴۰۲) ۳۴۱ ۶۹۸ ۰ سورن پلاس فول (۸۵ گانه) (۱۴۰۲) ۴۴۰ ۷۳۸ ۳ – سورن پلاس دوگانه (۱۴۰۲) ۳۷۲ ۷۷۱ ۱ – رانا پلاس ارتقا یافته (۱۴۰۲) ۴۳۵ ۶۱۰ ۳ – رانا پلاس پانوراما (۱۴۰۲) ۳۴۳ ۶۷۰ ۴ – دنا پلاس بدون رینگ (۱۴۰۲) ۳۵۰ ۷۸۳ ۲ – دنا پلاس توربو ۶ دنده (۱۴۰۲) ۵۳۰ ۸۷۶ ۴ – دنا پلاس اتومات (۱۴۰۲) ۶۷۰ ۹۸۷ ۰ تارا ۶ دنده (ESP) (۱۴۰۲) ۵۸۰ ۷۹۹ ۸ + تارا ۶ دنده V۱ پلاس (۱۴۰۲) ۰ ۸۵۲ ۸ + تارا اتومات (ESP) (۱۴۰۲) ۴۹۰ ۹۲۸ ۲ – تارا اتومات V۴ ال ایکس (۱۴۰۲) ۶۸۰ یک‌میلیارد و ۲۲۰ ۰