خدمات پستی ایالات متحده به افتخار اتومبیل های پونی کلاسیک با پنج تمبر جدید

5 عکس ها

خدمات پستی ایالات متحده می خواهد با معرفی پنج تمبر جدید در مجموعه تمبرهای Forever خود، آن روزها را گرامی بدارد.