رقابت درون‌ خانوادگی چینی ها

شرکای چری در این رقابت سنگین مدیران خودرو، بهمن موتور و ماموت خودرو هستند و شرکای دانگ‌فنگ، ایران خودرو، بهمن موتور، آرین موتور و فرداموتورز هستند.

درواقع این دو هلدینگ خودروسازی چینی، بخش اصلی مونتاژ خودروهای چینی در کشور را برعهده دارند.

Link. ארכיון ריהוט לבית צ'יק צ'אק שופ. Npk.