رندرهای انحصاری فولکس‌واگن تیگوان 2024 پیش‌نمایش طراحی مجدد کامل SUV

ما هنرمندان خود را موظف کردیم تا بهترین و دقیق‌ترین تصویر دیجیتالی خود را از نسل سوم تیگوان بر اساس عکس‌های جاسوسی مدلی که داریم ترسیم کنند. نتیجه خودروی خانوادگی آبی براق است که می‌توانید در گالری پیوست شده در زیر با تأثیرات طراحی از طیف خودروهای الکتریکی گلف و ID فولکس‌واگن مشاهده کنید. شاسی بلند ولفسبورگ در مقایسه با مدل امروزی تفاوت چشمگیری ندارد، اگرچه تعدادی تغییرات ظاهری مهم در نظر گرفته شده است.

رندر فولکس واگن تیگوان