شریک Lexus و Adidas در سفارشی RX 500h با الهام از Black Panther

مدرسه آدیداس برای آموزش تجربی در طراحی و مرکز تحقیقات طراحی Lexus Calty در RX 500h بی نظیر همکاری کردند. این اثر انشعابی از مجموعه آدیداس واکاندا برای همیشه است که تصور می کند لباس ورزشی برای تیم ملی ورزشی واکاندا چگونه ممکن است به نظر برسد.