فروش اقساطی برای مدت محدود

به‌نظر می‌رسد این روزها مونتاژکاران با توجه به از دست رفتن حاشیه سود بازار نسبت به‌قیمت رسمی و همچنین افزایش بهره بانکی تا ۳۰ درصد، بخشی از مشتریان خود را از دست داده‌اند. چراکه این قبیل مشتریان سرمایه‌گذاران خردی محسوب می‌شوند که صرفا در پی کسب سود حداکثری هستند و مدام سرمایه خودرو را در بازارهای مالی جابه‌جا می‌کنند.

بنابراین مونتاژکاران با هدف جبران هزینه‌ها و رونق دادن به‌این بخش از ‌بازار خودرو، محصولاتشان را با شرایط اقساطی در معرض فروش گذاشته‌اند. هرچند به‌نظر می‌رسد این شرایط دوام چندانی نداشته باشد و ای بسا در بهار ۱۴۰۳ فروش اقساطی خودروهای مونتاژی به‌طور کلی لغو و برچیده شود.