فروچیو لامبورگینی وارد تالار مشاهیر خودرو شد

لامبورگینی میورا

آخرین مراسم در 21 ژوئیه برگزار شد که طی آن لامبورگینی به دلیل “میل بی وقفه اش برای همیشه بهبود و نوآوری” شناخته شد. -12 ماشین GT. با 350GT که در سال 1963 در نمایشگاه خودروی تورین پیش‌نمایش شد و با نام 350GTV پیش‌نمایش شد، تقریباً بی‌صدا شروع شد. 400GT دنبال شد، اما تالار مشاهیر خودرو دو مدل لامبورگینی را به عنوان نمادهای مناسب برجسته می کند. لعنتی بهتر است بدانید در مورد کدام خودروها صحبت می کنیم.