فورد 450000 کامیون F-150 را به دلیل خرابی احتمالی موتور برف پاک کن فراخوان می کند

68 عکس ها

فورد با مالکان کامیون‌های آسیب‌دیده تماس می‌گیرد و خودروساز در 3 ژانویه 2023 نامه‌های اعلان مالک را ارسال می‌کند. نمایندگی‌ها موتور برف پاک کن جلو را به صورت رایگان تعویض خواهند کرد.

فورد F-150 2021

این فراخوان بر مدل‌های ساخته شده در کارخانه کامیون دیربورن این شرکت از 3 می 2021 تا 10 سپتامبر 2021 تأثیری نمی‌گذارد. در این مدت، فورد این کامیون‌ها را با طراحی موتور برف پاک کن متفاوت به دلیل کمبود ریزتراشه‌های ناشی از بیماری همه‌گیر ساخت. فورد از هیچ گونه تصادف یا جراحت مرتبط با این موضوع اطلاعی ندارد. با این حال، این خودروساز اعلام کرد که از 1378 گزارش گارانتی در سراسر جهان مربوط به برف پاک کن های شیشه جلو که کار نمی کنند یا به طور متناوب کار می کنند، آگاه است.