لینکلن و شینولا برای صدمین سالگرد تولد خودروساز، ساعت‌های زیبا می‌سازند

14 عکس ها

دو ساعت ویژه روی میز قرار دارد که هر کدام صدمین سالگرد لینکلن را جشن می گیرند. این ساعت ها بخشی از سری شینولا رانول هستند. روی هر کدام از آنها نام تجاری لینکلن حک شده است و به شکل ویژه ای عرضه می شوند لینکلن 100 سال جعبه چوبی. هر دو ساعت همچنین دارای نشان لینکلن بر روی صفحه هستند، اما از آنجا، سبک ها کمی متفاوت است.