مجلس مطالبات مردم در حوزه واردات را از وزارت صمت و بانک مرکزی پیگیری می‌کند

نمایندگان مجلس مطالبات مردم در حوزه واردات را از وزیر صمت و رئیس بانک مرکزی پیگیری می کنند، در صورتی که وزیر صمت تا پایان سال نسبت‌به اجرای قانون واردات خودرو اقدام نکنند قطعا به سمت استیضاح وزیر پیش خواهیم رفت. اخیرا مدیران سازمان برنامه و بودجه کشور اظهاراتی داشتند مبنی‌بر اینکه دولت برنامه‌ای برای واردات خودرو ندارد، از آنجا که وزارت صمت و بانک مرکزی متولی واردات خودرو به کشور هستند، نمایندگان مجلس نیز مطالبات مردم در حوزه واردات را از وزیر صمت و رئیس بانک مرکزی پیگیری می‌کنند.

بنابراین مسئولان سازمان برنامه و بودجه کشور بهتر است در اموری که به آنها مربوط نیست، دخالت نکنند.

وزیر صمت باید در رابطه با عدم اجرای قانون واردات خودرو پاسخگوی مجلس باشد، یکی از انتقادات مجلس به وزیر صمت این است که چرا به‌رغم گذشت بیش‌از یک‌سال از تصویب قانون واردات خودرو اهتمام جدی به اجرای این قانون ندارند.

یکی از اشتباهات دولت در اجرای قانون واردات افزایش تعرفه است در حالی که اگر می‌خواستیم با تعرفه 170 درصد به واردات خودرو نگاه کنیم از این قانون حمایت نمی‌شد.

بهانه دیگر دولت برای واردات، محدودیت‌های تامین ارز است در حالی که ارز با منشأ خارجی به وفور وجود دارد و با موافقت بانک مرکزی می‌توان از ارز فعالان اقتصادی خارج از کشور برای ورود خودروهای خارجی استفاده کرد اما چرا دولت این اجازه را نمی‌دهد.

اگر اجرای قانون واردات نیازمند مصوبه‌ای ازسوی سران قوا، شورای عالی امنیت ملی و یا مجلس است همه نهادهای مرتبط برای تسهیل فرآیند واردات خودرو به کشور آمادگی دارند مگر اینکه مافیای خودرو عامدانه از ایجاد فضای رقابت در صنعت خودرو جلوگیری کنند.

واردات خودرو برای تنظیم بازار و افزایش سطح کمی و کیفی محصولات عرضه‌شده در بازار خودرو ضروری است و این مطالبه مردم در مجلس پیگیری می‌شود و در صورتی که وزیر صمت تا پایان سال نسبت‌به اجرای قانون واردات خودرو اقدام نکنند قطعا به سمت استیضاح وزیر پیش خواهیم رفت.

Link. ארכיון ריהוט לבית צ'יק צ'אק שופ.