مرحله جدید پیش فروش شاهین اتوماتیک

به گزارش «اخبار خودرو»،پیرو اعلام نتایج در سامانه یکپارچه عرضه خودروهای داخلی به اطلاع نمایندگی ها و متقاضیان حائز شرایطی که در طـرح عادی سامانه یکپارچه عرضه خودروهای داخلی در دی ماه سال جاری نسبت به ثبت نام اولیه خودرو شاهین با گیربکس اتوماتیک اقدام نموده و در تاریخ 1402/10/19 پیامک به ایشان ارسال گردیده میرساند، امکان واریز وجه و ثبت نام مطابق شرایط ذیـل اعـلام میگردد.

مرحله جدید پیش فروش شاهین اتوماتیک