وضعیت نه‌چندان مطلوب سهام گروه خودرو در بازار بورس

در خصوص وضعیت کنونی سهام گروه خودرو و ساخت قطعات در بورس چه نظری دارید؟

از آنجاکه صنعت خودرو از صنایع پیشران و بسیار جذاب در تمام دنیاست، سهام خودرویی نیز پیشرانه و به نوعی لیدر بازار سرمایه تلقی می‌شوند و نقش بسزایی در شاخص بورس دارند.

به‌نظر شما وضعیت تقاضا برای سهام خودرویی در بازار سرمایه تا پایان سال تحولات جدیدی را تجربه خواهد کرد؟

به‌رغم اینکه بازار سهام این روزها حال خوبی ندارد اما در صورت رفع محدودیت‌ها در صنعت خودرو قطعا میل سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری در سهام گروه خودرو افزایش یافته و استقبال خوبی از سهام خودرویی خواهد شد.

آیا ریل‌گذاری‌ها و حمایت دولتی در صنعت خودرو تغییر و تحول در این حوزه را به وجود خواهد آورد؟

باتوجه به اینکه اخبار مثبت و نشانه‌ای از تغییر رویکرد سیاستگزاران برای برون‌رفت صنعت خودرو از مشکلات وجود ندارد، سهام خودرویی نیز در شرایط مناسبی قرار ندارند اما صنایع قطعه‌سازی با مشکلات به مراتب کمتری نسبت‌به صنعت خودرو مواجه هستند در نتیجه سهام این گروه نسبت‌به سهام خودرویی در شرایط بهتری قرار دارد.

دغدغه سهامداران خودرویی زیان انباشته خودروسازان و کشف زیان در فروش محصولات است، راهکار پیشنهادی شما برای افزایش سرعت رشد و توسعه اقتصادی خودروسازی و صنایع وابسته چیست؟

برای بهبود وضعیت سهام خودرویی در بازار بورس و توسعه اقتصادی در کشور راهکاری جز برون رفت از سیاستگزاری‌های نادرست ازجمله توزیع رانت از طریق قیمت‌گذاری دستوری وجود ندارد. در غیر این صورت با ادامه روند فعلی با وضعیتی بحرانی در تمامی عرصه‌های اقتصادی مواجه خواهیم شد.

Link. ארכיון ריהוט לבית צ'יק צ'אק שופ. شرکت تولیدی ماژان – تولید کننده نهادهای کشاورزی.