پارکینگ بدون راننده مرسدس بنز برای استفاده تجاری تایید شده است

به همین ترتیب، اگر رانندگان بخواهند وسیله نقلیه خود را از محل پارک خارج کنند، می توانند از طریق اپلیکیشن این کار را انجام دهند. پس از درخواست، وسیله نقلیه خود را به یک نقطه از پیش تعیین شده تحویل خواهد داد.منبع

در حال حاضر، مجوز ویژه برای بهره برداری از سیستم پارکینگ بدون راننده گسترش یافته است و امکان فعالیت تجاری با وسایل نقلیه خصوصی در گاراژ پارکینگ P6 در فرودگاه اشتوتگارت را فراهم می کند.