پوشش ۴ میلیون خودرو با لنت‌های ترمز دیسکی «Akebono»


پوشش ۴ میلیون خودرو با لنت‌های ترمز دیسکی «Akebono» – اخبار خودرو<br />