چرا این ساشا با قدمت صدساله استرالیایی دایملر برای پورشه مهم است؟

12 عکس ها

پورشه چشم انداز ساخت یک خودروی کوچک در مقادیر زیاد با قیمت پایین را با کنت الکساندر “ساشا” جوزف فون کولورات-کراکوفسکی، شریک Austro-Daimler به اشتراک گذاشت. اما هیئت مدیره مشتاق این ایده نبود، بنابراین پورشه تصمیم گرفت یک خودروی اسپرت رقابتی برای تبلیغات مطلوب بسازد. پورشه با سرمایه گذاری Kolowrat، نام آن را “Sascha” گذاشت و چهار نمونه اولیه برای رقابت در تارگا فلوریو به کوه های سیسیل فرستاده شد.