چرا قیمت موتورسیکلت بیش از خودرو افزایش یافته است؟

درواقع هزینه و قیمت کمتر، امکان فروش راحت‌تر و همچنین فضای کم اشغال‌شده توسط موتورسیکلت سبب می‌شود بسیاری موتورسیکلت را نه برای استفاده، بلکه برای سرمایه‌گذاری خریداری کنند .