کیث از مجموعه پوشاک و لوازم جانبی برند BMW رونمایی کرد

24 عکس ها

این برند سبک زندگی، مجموعه لوازم جانبی آینده BMW خود را چند روز پیش اعلام کرد و اکنون در حال فروش است. با این حال، باید گزارش دهیم که بخش خوبی از اقلام موجود قبلی دیگر در دسترس نیستند زیرا تمام شده است. مشتریان در حال حاضر در رسانه های اجتماعی از شرکت درخواست می کنند که دوباره انبار کند و احتمالاً تا زمانی که بیشتر لوازم جانبی در انبار موجود می شوند، زمان زیادی طول نخواهد کشید.