Dodge Charger 2023, Challenger Scat Pack Swinger به مدل های “آخرین تماس” بپیوندید

طرفداران Mopar تقریباً مطمئناً این نام را می شناسند. Dodge Dart Swinger تریم محبوبی بود که از اواخر دهه 1960 تا اوایل دهه 1970 به ماشین عضلانی کوچکتر زیبایی بخشید. اکنون برای یک دوره محدود بر روی Charger و Challenger باز می گردد، با هر مدل یک بسته بیرونی ویژه که بر رنگ سبز تأکید دارد.

تا به حال، دوج نسخه ویژه Last Call خود را به صورت جداگانه مدل‌های Challenger و Charger منتشر کرده است. جدیدترین افشاگری شامل هر دو دستگاه عضله می شود، اگرچه آنها یک نام مشترک دارند. به شارژر و چلنجر Scat Pack Swinger 2023 سلام کنید.

2023 دوج چارجر، چلنجر Scat Pack Swinger