Pagani Zonda HP Barchetta به ارزش 17 میلیون دلار در جریان رویداد سوپراسپرت تصادف کرد

3 عکس ها

دقیقا چه اتفاقی افتاد؟ زوندا در رویداد حلقه مالکان سوپراسپرت که در کرواسی برگزار می شد شرکت داشت. ما جزئیاتی از سقوط نمی دانیم، اما ویدیوی بالای مقاله آن را همانطور که اتفاق می افتد نشان می دهد. ما می‌بینیم که یک Apollo IE (همچنین بسیار نادر) از دوربین عبور می‌کند و Zonda HP Barchetta کمی پشت سر می‌رود. به نظر می رسد که هیچ یک از خودروها سریع حرکت نمی کنند، اما اندکی پس از عبور زوندا، قسمت عقب از آن خارج می شود. یک هایپرخودرو عریض در یک جاده باریک به خوبی با ترافیک روبرو ترکیب نمی شود و نتیجه آن یک برخورد بد به نظر می رسد.