آیا BMW M 1000 RR برای شکست فراری SF90 در مسابقه درگ به اندازه کافی سریع است؟

فراری SF90 Stradale توسط Tailor Made

ویدئوی بالا نشان داد که SF90 یک چهارم مایل را تنها در 9.6 ثانیه به پایان رساند، در حالی که M 1000 RR در بهترین حالت در 10 ثانیه سرعت را به پایان رساند. در سه راند دوی سرعت، فاصله بین این دو حتی نزدیک هم نبود. اما این بدان معنا نیست که M 1000 RR دست خالی به خانه آمده است.

این دو ماشین سرعت غیرقابل انکار سریع هستند، اما بین آنها، کدام یک در مسابقه درگ سریعتر است؟ البته، کارواو این دو را در یک باند برای مسابقه درگ مخصوص آخر هفته نشریه قرار داد تا به نتیجه برسد.منبع