سعی کنید رانندگان NASCAR، NHRA با تویوتا GR86 دریفت شوند

در پایان روز، گیبز با انجام بهترین دریفت در بین پنج شرکت کننده، برنده چالش شد. بل مقام دوم را کسب کرد.منبع

با راهنمایی و آموزش سریع رانندگان حرفه ای دریفت، رایان تورک و جاناتان کاسترو، هدف این است که چهار دور دریفت را کامل کنید و ببینید کدام یک بهترین عملکرد را داشته است.

23 عکس ها

در حالی که پوشش گارانتی تعمیرات مورد نیاز به دلیل جابجایی هنوز مشکوک است، دیدن انجام این کار در مدار بسته نباید تعجب آور باشد. در واقع، تویوتا آن را با درخواست از رانندگان انجمن ملی مسابقات اتومبیل رانی بورسی (NASCAR) و انجمن ملی هات راد (NHRA) تبلیغ می کند تا این کار را در جدیدترین GR86 انجام دهند.