شناسه فولکس واگن Buzz به اتوبوس امدادرسان EV تبدیل شد

4 عکس ها

شناسه. Buzz پلتفرمی است که به راحتی می توان آن را به انواع مختلف ون تبدیل کرد و بخش خودروهای تجاری این شرکت تعدادی شناسه را به نمایش می گذارد. وسایل نقلیه مبتنی بر Buzz در طول IAA Transportation 2022 در هانوفر، آلمان.