صدرنشینی گروه بهمن در حوزه خدمات فروش خودروهای تجاری و سواری

گروه بهمن برای دومین سال پیاپی توانست صدرنشینی در حوزه خدمات فروش خودروهای تجاری و سواری را از آن خود کند. بدین ترتیب بهمن دیزل و بهمن موتور جایگاه نخست و سیبا موتور جایگاه دوم را به خود اختصاص دادند.