طراح سابق فراری در Purosangue وزن می‌کشد

و از آنجایی که Purosangue اولین ورود فراری به بخش SUV است، علیرغم اینکه خودروساز از نامیدن آن خودداری می کند، می توانید از استفنسون انتظار داشته باشید که نکاتی را در مورد استایل آن بیان کند.

2023 فراری Purosangue خارجی بخش جلویی

برای این ویدیو، استفنسون همچنین بینش هایی در مورد استایل داخلی Purosangue ارائه کرد. او رویکرد متمرکز بر راننده را بدون فراموش کردن قسمت سرنشینان و همچنین Manettino را که برای اولین بار برای فراری طراحی کرد، دوست دارد. با این حال، او فکر می کند که خودروهای فراری این روزها بیش از حد الکترونیکی شده اند. به قول او “هرچه الکترونیک تر، فراری کمتر”.

در عقب، انتقاد اصلی متوجه چراغ‌های عقب است که به نظر او باید برای هویت فراری گرد باشد. سپس دوباره اعتراف کرد که برخی چیزها باید تکامل یابند تا به جلو بروند.