علائم تجاری فورد نام اسب تیره موستانگ در سراسر جهانمنبع

14 عکس ها

هنگامی که فورد بسته جدید Black Accent را برای موستانگ در اوایل این ماه معرفی کرد، آبی بیضی یک تصویر تنها را در توییتر منتشر کرد که نشان پونی سیاه رنگ در پشت را نشان می داد. این شرکت همچنین مسابقه ای را برای درخواست نام های بالقوه برای بسته جدید برگزار کرد.