مرسدس بنز CLA Shooting Brake Spy Shots Refresh Mid-Cycle Refresh را ضبط کنید

شوتینگ بریک با تغییرات ظاهری جزئی، مانند سپر تغییر شکل و جلوپنجره بهینه‌شده، چهره جدیدی دریافت می‌کند. استتار در عقب تنها چراغ های عقب را پنهان می کند که مانند چراغ های جلو، گرافیک داخلی جدیدی دریافت خواهند کرد. اگر به‌روزرسانی کلاس A نشانه‌ای باشد، بازسازی CLA بر به‌روزرسانی نمای بیرونی تمرکز می‌کند، که استتار به راحتی آن را پنهان می‌کند.

خط تولید مرسدس بنز کلاس CLA در حال تغییر است. طی چند ماه گذشته، عکاسان جاسوسی ما، این خودرو را در حال آزمایش عکسبرداری کرده‌اند و جدیدترین تصاویر CLA Shooting Brake را نشان می‌دهند. تکه‌های استتار، تغییرات ظاهری ظریفی را که به خودرو وارد می‌شود، پنهان می‌کنند، که بر روی نمای جلو و عقب متمرکز شده‌اند.