نیسان، محققانی که برای پایان دادن به ترافیک با بزرگراه های هوشمند تلاش می کنند

نیسان، محققان الگوی ترافیک را در بزرگراه هوشمند انجام می دهند

آزمایش مسیر باز پنج روزه از 14 تا 18 نوامبر در بخش تازه افتتاح شده و پر از حسگر US Interstate 24 به نام I-24 Motion انجام شد.

I-24 Motion یک زیرساخت دائمی است، به این معنی که بستر آزمایش همیشه در دسترس محققان خواهد بود. تویوتا آمریکای شمالی و جنرال موتورز نیز از آزمایش پنج روزه در ماه نوامبر پشتیبانی کردند و دو واحد آزمایشی اضافی را ارائه کردند: تویوتا RAV4 و کادیلاک XT5.