پورشه چادر سقفی Taycan Cross Turismo را از طریق Glamping به رخ می کشد

بیشتر زمانی که چادر سقفی را معرفی کرد که مالکان می‌توانند از طریق پورشه تکیپمنت، بخش لوازم جانبی و ارتقاء اصلی این شرکت، خریداری کنند. چادر سقفی در صورت عدم استقرار شکل یک هارد کیس بزرگ را به خود می گیرد و می توان آن را روی سقف خودروهای پورشه نصب کرد.

16 عکس ها

در این صورت خودروساز چادر سقفی جدید و آن را به نمایش می گذارد وحشی با پورشه تایکان کراس توریزمو در کالیفرنیا تجربه ای زیبا داشته باشید.