کامیون‌های 248K Ram HD به دلیل نشت گیربکس که ممکن است باعث آتش‌سوزی شود فراخوان می‌شوند

2023 Ram 2500 Rebel Exterior Front Quarter

34 عکس ها

مدل‌های Ram 2500 بخش عمده‌ای از فراخوان‌ها هستند و 199317 دستگاه از 4 سپتامبر 2019 تا 4 نوامبر سال جاری به طور بالقوه تحت تأثیر قرار گرفته‌اند. 48,965 کامیون Ram 3500 از دوره مشابه (از 19 سپتامبر 2019) بخشی از فراخوان هستند که در مجموع 248,342 خودرو می باشد. در حال حاضر هیچ راه حلی برای این مشکل وجود ندارد. یک راه حل توسط FCA در حال توسعه است. در این فراخوان آمده است که ممکن است قبل از هر رویدادی، یک لامپ نشانگر خرابی روی دسته ابزار روشن شود.