BMW M5 CS قدرت بیشتری را از منهارت دریافت می کند که نزدیک به 800 اسب بخار تنظیم شده است


تیونر آلمانی در ارتقای سوپر سدان فعلی خودداری نکرد.منبع