Hyundai Veloster N Plug-In Hybrid Spied، اما ممکن است چیز دیگری باشد

11 عکس ها

با بررسی دقیق‌تر، متوجه می‌شویم که نوار سیاهی در امتداد دامن‌های کناری کشیده شده تا سیم‌هایی را که داخل آن می‌روند پنهان کند. این همان داستان با سقف است، زیرا بیشتر از آن نوار برای مخفی کردن کابل هایی که به داخل کابین می رفتند استفاده می شد. به نظر می رسد ورودی هوای جلو در سمت راننده به جای اینکه یک قطعه پلاستیکی ساده باشد، نقش عملکردی را ایفا می کند.