بهترین عکس های جاسوسی برای هفته 12 سپتامبر

عکس جاسوسی نمای جانبی مزدا MX-5 میاتا 2024 عکس جاسوسی کیا سورنتو 2023

کیا در حال آماده شدن برای به روز رسانی سورنتو است. با این حال، تیم توسعه نمی‌خواهد ما آن را ببینیم. به غیر از سقف و قسمتی از گلگیر جلو، کل خودرو ترکیبی از پوشش استتار، پانل‌های تقلبی و پوشش پارچه‌ای دارد.

Motor1.com تقریباً هر روز و گاهی بیشتر از آن، تصاویر جاسوسی از وسایل نقلیه آینده قرار می دهد. اگر می‌خواهید در لبه پیشروی آنچه در راه است بمانید، این فهرست از تمام موارد اجمالی خودروهای توسعه‌ای هفته گذشته را بررسی کنید.