بهترین عکس های جاسوسی برای هفته 14 نوامبر

12 عکس ها

فولکس واگن تیگوان جدید دارای جلوپنجره بزرگ است. تیم توسعه چراغ های عقب را می پوشاند و لوله های اگزوز تقلبی را روی سپر قرار می دهد.

مردمی در کشورهایی که فرمان در سمت راست قرار دارد باید منتظر چیزی باشند. این گالری عکس‌های جاسوسی شوروی کوروت Z06 را در حال آزمایش با راننده در سمت “اشتباه” می‌گیرد.

فولکس واگن Aero B را با گذاشتن برگردان روی چراغ‌های جلو و استفاده از نوار برای ایجاد لوله‌های اگزوز تقلبی پنهان می‌کند. این مدل در واقع یک خودروی الکتریکی است. در داخل، یک تکه پارچه داشبورد را پوشانده است، اما ما می توانیم دسته ابزار دیجیتال و صفحه نمایش بلند اطلاعات سرگرمی را ببینیم.