جنرال موتورز وظیفه توسعه پلتفرم Ultium برای وسایل نقلیه نظامی مختلف را دارد

جنرال موتورز فقط آن را در قالب پلتفرم اولتیوم دارد. به این ترتیب، DIU، GM Defence، زیرمجموعه این خودروساز آمریکایی را انتخاب کرده است که بر روی محصولات برای استفاده نظامی تمرکز دارد، تا نمونه اولیه بسته باتری را برای آزمایش و تجزیه و تحلیل بر روی پلت فرم های وزارت دفاع توسعه دهد.