جنسیس یک برند فرعی عملکردی جدید به نام ماگما دارد


جنسیس با چند خبر داغ در نمایشگاه خودروی نیویورک 2024 حضور دارد. منظور ما این است که البته به صورت مجازی، با کمی جناس، زیرا یک برند فرعی عملکرد جدید از شرکت کره جنوبی به نام Magma وجود دارد. و بر اساس آنچه از این G80 بسیار نارنجی می بینیم، می گوییم چیزهای خوبی در راه است.

اگر در حال حاضر دژاوو را تجربه می کنید، به این دلیل است که تقریباً یک سال پیش همان سایه نارنجی را دیدیم. جنسیس با یک کانسپت GV80 کوپه وارد نیویورک شد، اما G80 که در اینجا می‌بینید به تولید محدود می‌شود. G80 Magma Special نامیده می شود و در تعداد محدودی در دسترس خواهد بود، اما برای کسانی که چیزی در قلمرو SUV می خواهند، GV60 Magma نیز ارائه خواهد شد.

Genesis GV60 Magma

این یک داستان شکسته است. اطلاعات بیشتر به زودی.منبع