سرمایه گذاری 24.7 میلیون دلاری Stellantis در کارخانه موتور V6 Pentastar در میشیگان

18 عکس ها

مجموعه موتور Stellantis Trenton میشیگان

به این ترتیب، طرح اصلی Pentastar هنوز در حال تولید است و تا سال 2023 در ترنتون ادامه خواهد داشت. کارخانه جنوب تا بهار سال 2023 تولید نسخه ارتقا یافته را آغاز خواهد کرد. در همین حال، تاسیسات شمال به فعالیت ذخیره سازی و غیرتولیدی تبدیل خواهد شد.