فورد 3000 شغل را در میان “تحول قابل توجه” برای شرکت اخراج کرد

ما متفاوت از گذشته کار کردیم و بیانیه کاری تغییر هر تیم را که به برنامه Ford+ ما مرتبط است بررسی کردیم. ما در حال حذف کار، و همچنین سازماندهی مجدد و ساده کردن عملکردها در سراسر تجارت هستیم. در اواخر این هفته جزئیات بیشتری را از رهبران منطقه کسب و کار خود خواهید شنید.

در اینجا گزیده ای از نامه آمده است:

مانند بسیاری از خودروسازان، فورد در تلاش است تا به سمت الکتریکی سازی گسترده تر در وسایل نقلیه حرکت کند. برای کمک به تسهیل انتقال، فورد اساساً به دو بخش تقسیم شد: مدل E و آبی. همانطور که قبلا ذکر شد، فورد آبی بر وسایل نقلیه و قطعات احتراق داخلی تمرکز دارد. مدل E همه چیز در مورد قدرت الکتریکی است. مشخص نیست که آیا کاهش مشاغل فعلی به یک بخش کاهش یافته یا هر دو را تحت تأثیر قرار می دهد.