فولکس واگن گلف تست قاطر با صفحه نمایش لمسی عظیم جدید در داخل

عکاسان جاسوس ما توانستند از نزدیک نگاه کنند و تغییرات آشکار است. قرار گرفتن در مرکز در داشبورد، یک صفحه نمایش لمسی به طور قابل توجهی بزرگتر است که با فاصله بسیار زیادی به سمت بیرون و بالا کشیده می شود. این یک انحراف کامل از مدل فعلی نیست، زیرا صفحه نمایش لمسی جدید در همان محل نصب قرار دارد. اما در حالی که صفحه نمایش فعلی با داشبورد و نمایشگر راننده حضور یکپارچه دارد، این صفحه بزرگ و کارآمد است. همچنین به نظر می رسد مجموعه جدیدی از دکمه ها بر روی یک پایه زاویه دار در پایین صفحه استفاده می شود. در این مرحله، مشخص نیست که آیا آنها به لمس حساس هستند یا آنالوگ.