هوندا شراکت جنرال موتورز را ارزش می‌دهد و در خودروهای برقی ارزان‌قیمت آینده همکاری خواهد کرد

اتحاد با جنرال موتورز یک سلاح بزرگ برای ما است.

8 عکس ها

هوندا و جنرال موتورز هر دو فن آوری های کافی برای ساخت دارند [our own cars]آئویاما گفت. بنابراین اکنون مهندسان هر دو نهاد در حال افشای فناوری‌هایی هستند که ما در اختیار داریم، سپس سعی می‌کنند در مورد اینکه کدام فناوری‌ها می‌توانند برای هر دو بهینه باشند، بحث کنند.»