James May Roast The Dodge Charger Hellcat را تماشا کنید

30 عکس ها

می و همکارش در این ویدئو متوجه یک قوطی مرموز زیر کاپوت شدند. در حالی که او چقدر زیبا (و بزرگ) Hemi V8 سوپرشارژ را ستایش می‌کرد، اما نمی‌توانست متوجه ساخت ضعیف قسمت ناشناخته اضافه شده در داخل کاپوت نشود.

می در انتقاد از Charger SRT Hellcat Widebody کمی خوددار بود. با توجه به کباب های قبلی او، ما انتظار چیزهای بدتری از روزنامه نگار باتجربه داشتیم. سپس، همانطور که خودش گفت، هیچ چیز رایگان نیست، بنابراین باید توضیح داد که چرا او در مورد اینکه اساساً ماشین رایگان Drivetribe چیست، مهربان بود.منبع Dodge Charger SRT Hellcat Widebody 2020: بررسی

در ابتدا، می شارژر را مضحک خواند، زیرا به طرز فجیعی بزرگ است. این حتی از یک رنجروور هم عریض‌تر است – مشاهداتی که با هاموند همسو است. در واقع، چارجر عریض 120 میلی‌متر (4.7 اینچ) عریض‌تر از رنج روور است که با توجه به حجم بالای شاسی‌بلند لندروور، حرف‌های زیادی می‌زند.

روی صحنه برای این کباب، دوج چارجر SRT Hellcat Widebody ساکن Drivetribe است – یک قرض دهنده بلندمدت که ریچارد هاموند قبلاً چند ماه پیش به محل کارش رفته بود. عضو دیگر از تور بزرگ سه نفر به سهم خود از عضله چهار در آمریکایی انتقاد کردند، اکنون زمان آن رسیده است که کاپیتان اسلو نارضایتی خود را بیان کند.